فوق لیسانس نانو شیمی

مولف مقالات معتبر علمی (ISI)

15 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر ارومیه،تبریز،تهران،شیراز،خوی و میاندوآب