” سالار حسن زاده رضایی ( تنها دبیر پروازی در استان ) و مدرس مجتمع های آموزشی تهران و کلان شهر های ایران “